Kontakt

Obecní úřad Chotovice
Chotovice čp. 30
PSČ: 570 01
 
 
• mobil: +420 774 882 765
• e-mail: obec@chotovice.info
 
Úřední hodiny: Po 18:30  - 19:30hod
 
Starosta: Ing. Václav Tměj       mobil: +420 774 882 765

Pověřenec

Informace o zpracování osobních údajů:

  

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Klára Hudečková

tel.: +420 720 073 518

e-mail: poverenec@litomysl.cz 

 Osobní konzultace možná po telefonické domluvě