Služby

 Obecní knihovna v Chotovicích

 
Zřizovatel : Obec Chotovice
 
 
Služby knihovny:
 
Půjčování knih z kmenového fondu ( 1 127 knih )
 
Půjčování knih z výměnného fondu ( 269 knih )
 
Povinná četba
 
Knihy pro děti
 
Donáška knih domů pro starší, hůře chodící občany